หน้าหลัก / สกรูหลังคาเหล็ก / สกรูอาร์เร็กซ์

สกรูอาร์เร็กซ์ ARREX | สกรูหลังคา Class2+ เจาะไว ใช้ง่าย จ่ายไม่แพง

สกรูอาร์เร็กซ์

สกรูผ่านการทดสอบไอเกลือ 1,000 ชม.


การใช้งาน รายละเอียด  เจาะแปเหล็ก 
หนาสูงสุด
ระยะยึด
สกรูยึดสันลอน สกรูสำหรับหลังคากันสาด
สกรูอาร์เร็กซ์TL SDP 12-14X48 HEX W
TL SDP 12-14X48 HEX W
สกรูอาร์เร็กซ์TL SDP 12-14X55 HEX W
TL SDP 12-14X55 HEX W
สกรูอาร์เร็กซ์TL SDP 12-14X65 HEX W
TL SDP 12-14X65 HEX W
6.5 มม.
6.5 มม.
6.5 มม.
20-33 มม.
28-40 มม.
32-50 มม.
สกรูยึดท้องลอน สกรูสำหรับหลังคากันสาด
สกรูอาร์เร็กซ์SDP 10-16X16 HEX W
SDP 10-16X16 HEX W
สกรูอาร์เร็กซ์SDP 12-14X20 HEX W
SDP 12-14X20 HEX W
4.5 มม.
6.5 มม.
0-5 มม.
0-6 มม.
สกรูยึดแผ่นซ้อนทับ สกรูสำหรับหลังคากันสาด
สกรูอาร์เร็กซ์SDP 15-15x20 HEX W
SDP 15-15x20 HEX W
สกรูอาร์เร็กซ์NP 10-12X20 HEX W
NP 10-12X20 HEX W
-
-
0-8 มม.
0-5 มม.
สกรูยึดขาคลิป สกรูสำหรับหลังคากันสาด
สกรูอาร์เร็กซ์SDP 10-24X16 WAFER
SDP 10-24X16 WAFER
สกรูอาร์เร็กซ์SDP 10-24X22 WAFER
SDP 10-24X22 WAFER
4.5 มม.
4.5 มม.
0-5 มม.
0-10 มม.
สกรูยึดแปไม้ สกรูสำหรับหลังคากันสาด
สกรูอาร์เร็กซ์T17 12-11X50 HEX W
TL T17 12-11X50 HEX W
สกรูอาร์เร็กซ์T17 12-11X65 HEX W
TL T17 12-11X65 HEX W
-
-
17-35 มม.
25-50 มม.

คุณสมบัติพิเศษ

สกรูอาร์เร็กซ์ สกรูสำหรับหลังคาทุกชนิดที่ผ่านการทดสอบด้วยไอเกลือ 1,000 ชม. ตามมาตรฐานการทดสอบ AS2331.3.1 สกรูอาร์เร็กซ์มีคุณสมบัติเด่นดังนี้

คุณสมบัติพิเศษสกรูอาร์เร็กซ์

 

 

การใช้งาน

 

การใช้งานสกรูอาร์เร็กซ์

 


การทดสอบสกรูอาร์เร็กซ์ ตามมาตรฐานออสเตรเลีย

ผ่านการทดสอบด้วยไอเกลือ 1,000 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการทดสอบ AS2331.3.1

การทดสอบสกรูอาร์เร็กซ์ ตามมาตรฐานออสเตรเลียสกรูอาร์เร็กซ์

 


ฟอร์มติดต่อ