หน้าหลัก / Ampelflow กับประสิทธิภาพการระบายอากาศ


Ampelflow กับประสิทธิภาพการระบายอากาศ
จำนวนผู้เข้าชม : 1485

Ampelflow กับประสิทธิภาพการระบายอากาศ


ภาพอากาศของประเทศไทยโดยเฉพาะหน้าร้อนจะร้อนอบอ้าว อุณหภูมิสูงถึง 41oc การปฏิบัติงานในอาคารที่มีระบบระบายอากาศที่ไม่ได้ประสิทธิภาพส่งผลเสียต่อการทำงานและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในอาคาร

อาคารปฏิบัติงานที่ดีควรมีการไหลเวียนของอากาศเพื่อนำอากาศเย็นเข้ามาผลักดันอากาศร้อนออกสู่ภายนอกอาคารคณะวิจัย สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ศึกษาความสามารถในการระบายอากาศของกล่องระบายอากาศ AmpleFlow AF-600 โดยใช้หลักการพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CFD (Computational Fluid Dynamics) ศึกษาหลักการทำงานของกล่องระบายอากาศ AmpelFlow AF-600

ผลจากการทำสอบด้วยโปรแกรม CFD เห็นได้ว่าอัตราการไหลเวียนของอากาศมีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเทียบกับอัตราการไหลของอากาศที่ระบุไว้ในเอกสารผลิตภัณฑ์กล่องระบายอากาศ AmpelFlow อาคารที่เลือกใช้กล่องระบายอากาศ AmpelFlow แทนอุปกรณ์ระบายอากาศอื่นๆ เช่น ลูกหมุนระบายอากาศ จะส่งผลดีต่อการทำงานและสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน และเกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว

Model

Temp Diff (Oc)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/Hr)

โปรแกรม CFD

เอกสารผลิตภัณฑ์ AmpelFlow

ระยะความสูงอาคาร

ระยะความสูงอาคาร

6 ม.

9 ม.

12 ม.

6 ม.

9 ม.

12 ม.

AmpelFlow AF-600

5 OC

2,466

2,617

2,811

2,308

2,537

2,730

10 OC

2,782

3,189

3,481

2,730

3,057

3,327

 

ตารางแสดงอัตราการไหลของอากาศ ของ AmpelFlow AF-600 จากโปรแกรม CFD เปรีบเทียบกับเอกสารผลิตภัณฑ์กล่องระบายอากาศ AmpelFlow ที่ความสูงของอาคา 6 เมตร 9 เมตร และ 12 เมตร ที่อุณภูมิแตกต่างกัน 5 oC และ 10 

ฟอร์มติดต่อ

สินค้าแนะนำ
หลังคากันสาดแอมเพอแรม
หลังคากันสาดแอมเพอแรมTags

หลังคาไฟเบอร์ หลังคาโรงงาน หลังคาเหล็ก หลังคาโพลีคาร์บอเนต หลังคาเมทัลชีท โครงหลังคา กันสาด หลังคาโปร่งแสง กันสาดหน้าบ้าน กันสาดโปร่งแสง กันสาดโรงรถ สกรู หลังคาสะท้อนคลื่นความร้อน หลังคาลดความร้อน หลังคาประหยัดพลังงาน หลังคาทนทานสารเคมี หลังคาปลอดสนิม หลังคาเพิ่มความสว่าง หลังคาไม่ลามไฟ หลังคากันสาด กันสาดหลังบ้าน หลังคาVirginPolycarbonate ตกแต่งบ้าน ผนังโปร่งแสง ติดตั้งหลังคา แผ่นโพลีคาร์บอเนต แผ่นหลังคาโปร่งแสง กันสาดเมทัลชีท หลังคาไวนิล หลังคาใส รับติดตั้งหลังคา แผ่นดีไลท์ กันสาดดีไลท์ น๊อตยึดหลังคา แผ่นเมทัลชีท ราคาเมทัลชีท สกรูยึดหลังคา สกรูยิงหลังคา หลังคาไฟเบอร์กลาส แผ่นหลังคาใส หลังคาโปร่งแสงราคา ศูนย์รวมกันสาด แผ่นโปร่งแสง แผ่นใสมุงหลังคา ต่อเติมหลังบ้าน กันสาดบ้าน หลังคาโมเดิร์น ต่อเติมหลังคาหน้าบ้าน หลังคาโพลี่ หลังคาPolycarbonate หลังคากระจก