หน้าหลัก / การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของแอมเพิลไลท์


 
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ
 

 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน AS 4256.3:2006 จาก SAI Global

 

   ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี คุณภาพดีและไม่ถูกบิดเบือน ข้อมูลจากผู้ผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน


   เป็นมาตรฐานระดับโลกจึงมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐานออสเตรเลีย SAI Global

   เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันแพร่หลายโดยผู้ผลิตหลังคาเหล็กชั้นนำใน ประเทศไทย จึงง่ายแก่การกำหนดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกัน

 

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ
 
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ
 

 

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก BVQI

 

   ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานสากลทั้งในส่วนการเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านการขายที่สอดคล้องต่อความต้องการ


   มั่นใจได้ว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการจะถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามข้อกำหนดของ ISO ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

   มั่นใจว่าผู้ผลิตและผู้ให้บริการจะมีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับเงื่อนไขทางการค้าในระดับสากล