หน้าหลัก / หลังคาVirginPolycarbonate


หลังคาVirgin Polycarbonate โดยAMPERAM ถือเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตที่ผลิตจากวัสดุใหม่ (Virgin) 100% ที่ได้รับมาตรฐานและคุณภาพสูงหลังคาVirginPolycarbonate
AMPERAM Virgin Polycarbonate 100%

AMPERAM Virgin Polycarbonate 100%

แผ่นโพลีคาร์บอเนตเป็นวัสดุที่มีต้นกำเนิดมากจากปิโตรเคมีหรือน้ำมัน ดังนั้นเมื่อน้ำมันมีการขึ้นราคาก็ทำให้ต้นทุนของ โพลีคาร์บอเนตปรับตัวสูงขึ้นด้วย