บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งหน่วยงาน R&D เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ทุกครั้งก่อนส่งมอบ รวมทั้งทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แอมเพิลไลท์  | Ampelite| ภาพที่1

   เครื่องทดสอบความคงทนต่อสภาพแวดล้อม


ศูนย์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แอมเพิลไลท์  | Ampelite| ภาพที่2

   เครื่องทดสอบความแข็งแรงและความเหนียว


ศูนย์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แอมเพิลไลท์  | Ampelite| ภาพที่3

   เครื่องทดสอบการทนต่อแรงดึง